JemyzGłową

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności 

  1. Definicje.

  Administrator- Jemy z Głową Magdalena Ziółek, NIP: 5252918616, REGON: 522779166, ul. Rydygiera 15a, Warszawa
   
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem:
  www.jemyzglowa.pl
  Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
  usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

  2. Przetwarzanie danych.

  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
  w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane
  szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas
  korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

  3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

  Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
  identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są
  przez Administratora: i. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana
  Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, a obsługi zapytań
  Użytkownika, w przypadku świadczenia usług konsultacji dietetycznych
  może dochodzić do przetwarzania danych wrażliwych- zdrowotnych.
  Klient za każdym razem zostanie przed udostępnieniem danych
  wrażliwych poinformowany o tym – wówczas podstawą prawną
  przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.
  6 ust. 1 lit b RODO);
  ii. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną
  przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f
  RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i
  świadczonych usług;
  iii. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony
  przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego
  praw; Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
  systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
  chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
  systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w
  logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem
  usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na

  potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem,
  a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania
  jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4. Newsletter.

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
  marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Użytkownikowi treści marketingowych
  odpowiadających jego zainteresowaniom (newsletter);
  W tym celu po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez użytkownika dane osobowe Użytkownika
  podane w Serwisie takie jak imię i adres email, zostaną przekazane do partnera Administratora w
  celu przesłania wiadomości mailowej zawierającej treści interesujące Użytkownika.
  Administrator nie podejmuje decyzji automatycznych w stosunku do Użytkownika oraz dane
  osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu.

  5. Pliki cookies.

  Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie
  Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje
  tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika.
  Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych
  podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
  strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
  unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie
  www.allaboutcookies.org.
  Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji
  zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co
  umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na
  pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji
  poufnych z jego komputera.
  Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania
  oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i
  statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron
  internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również
  wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów –
  podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je
  podmiotów.
  Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag
  Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google
  Ads.
  Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania
  ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności
  poszczególnych usługodawców.
  Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w
  urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej

  — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o
  każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.
  W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj –
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj –
  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
  W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj –
  https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
  W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj –
  https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies
  W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z
  powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en-
  us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików
  cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetoweji ograniczenie jej
  funkcjonalności.

  6. Polityka prywatności w serwisach Facebook i Instagram.

  • Zawarte niżej informacje zostały sporządzone dla użytkowników Facebooka i Instagrama, a w szczególności dla fanów fanpage’a w witrynie https://www.facebook.com/jemyzglowa/ i profilu https://www.instagram.com/jemyzglowa/ w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach posiadających przez użytkowników.
  • Wszelkie działania w serwisie Facebook i Instagram przy użyciu fanpage i profilu są zgodne z wymogami zawartymi w regulaminie Facebooka.
  • Niniejsza klauzula może ulec zmianie, jednak nie będzie naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka i Instagrama oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa.
  • Wszelkie informacje zawarte na profilu użytkownika oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
  • Firma Jemy z Głową Magdalena Ziółek administruje dane użytkownika tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na pytania użytkownika, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej działalności oraz treści udostępnionych przez firmę.
  • Poprzez funkcjonowanie bloga Jemy z Głową Magdalena Ziółek i profilu @jemyzglowa zbierane są i przetwarzane następujące rodzaje danych osobowych:
   • identyfikator Facebooka i Instagrama (zwykle zawierający imię i nazwisko użytkownika);
   • zdjęcie profilowe (zwykle pozwalający rozpoznać wizerunek użytkownika);
   • inne zdjęcia; umieszczanie zdjęć pod postami Jemy z Głową Magdalena Ziółek na Facebooku czy Instagramie oraz w prywatnych wiadomościach Instagrama jest dobrowolne;
   • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger i Instagram (poprzez aplikacje możliwe jest uzyskanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz opisu i innych danych, niezbędnych do podjęcia współpracy dietetycznej).
  • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
  • Aktywność użytkowników związana z korzystaniem z fanpage’a na Facebooku i profilu na instagramie nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook i Instagram.
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na którą wyraża użytkownik zgodę kierując zapytanie do firmy.
   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli relacja z użytkownikiem dotyczy możliwości/ chęci rozpoczęcia współpracy oraz ustalenia ich warunków w związku z wykonywaną działalnością.
   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli relacja z użytkownikiem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.
  • Informacje na temat użytkowników, zgromadzone w wiadomościach prywatnych będą przechowywane do momentu upłynięcia 30 dni od zakończenia współpracy.
  • W przypadku informacji posiadanych w ramach udostępnionych komentarzy przez użytkownika, będą one dostępne na fanpage Facebook i Instagram do czasu usunięcia ich przez użytkownika.
  • Dane osobowe użytkowników gromadzone przez Facebook i Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega zachowaniu na zasadach określonych regulaminem Facebooka i Instagrama.
  • Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
   • dostępu do treści swoich danych,
   • prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),
   • prawo do ich sprostowania,
   • prawo do usunięcia,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
  • Jeśli użytkownik dopatrzy naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych ze strony firmy, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia przez użytkownika.
  • Relacje pomiędzy firmą Jemy z Głową Magdalena Ziółek, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.
  • Dane osobowe użytkownika nie są przez firmę Jemy z Głową Magdalena Ziółek profilowane.
  • Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wpisów zamieszczonych w Serwisie Facebook oraz Instagram jest zabronione
  • W przypadku bezprawnego wykorzystania wpisu lub części lub całości materiałów pochodzących z Serwisu Facebook (https://www.facebook.com/jemyzglowa/) i/lub z Serwisu Instagram (https://www.instagram.com/jemyzglowa/), Administrator, upoważniony jest do naliczenia od korzystającego, wynagrodzenia w wysokości 10.000,00 zł za każdy wpis, którego dotyczy naruszenie. 

  7. Przetwarzanie danych Użytkownika.

  W ramach EOG.
  W ramach Serwisu, dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z
  Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych
  w Polityce wysokich standardów prywatności.
  b. Poza EOG:
  W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza
  Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie.
  Administrator zapewnia, że podmioty zobowiązały się do zapewnienia odpowiedniej ochrony
  danych osobowych.
  Dla Google Inc. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej
  informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem
  www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej
  przez Google Analytics .
  Dla Facebook Inc. –Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby,
  a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem
  https://developers.facebook.com/docs/privacy/
  Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie standardów w zakresie ochrony danych
  osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

  8. Okres przetwarzania danych osobowych.

  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
  przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
  realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
  sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
  danych jest uzasadniony interes Administratora.
  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
  czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
  okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  9. Uprawnienia użytkownika.

  Użytkownikowi przysługuje prawo:
  a. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
  b. usunięcia danych,
  c. ograniczenia przetwarzania,
  d. prawo do przenoszenia danych,
  e. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać
  w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
  Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów
  marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem
  Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika –w innych
  przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora
  (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

  10. Odbiorcy danych.

  W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,w tym w
  szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencje
  marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z
  Administratorem.
  W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym
  podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika
  właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
  opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego
  prawa.

  11. Kontakt.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail:
  jemyzglowa@gmail.com 

  12. Zmiany Polityki Prywatności.

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki
  została przyjęta i obowiązuje od 01.12.2022.